Solisterne henvender sig til 2 grupper borgere, der ønsker et liv i selvstændig bolig

Et tilbud til unge og voksne fra 16 til 25 år med psykosociale vanskeligheder

  • udslusning fra døgnbehandling

  • et alternativ til døgnanbringelse

  • unge idømt ungdomssanktion efter sikret fase

Et tilbud til voksne med psykisk skrøbelighed, der ønsker udslusning fra institution

  • udslusning fra §107 og 108 institution

  • støtten er baseret på recoveryperspektivet