Velkommen til Solisterne

Solisterne er:

  • et tilbud til unge og voksne med eller uden bolig
  • et tilbud til unge fra 16 år og opefter med familiemæssige problemer, samt voksne mellem 18 og 35 år
  • et tilbud til unge og voksne med psykiske, sociale og psykosociale vanskeligheder
  • et tilbud til unge/voksne der skal udsluses fra døgnbehandling
  • et alternativ til døgnanbringelse, hvor den unge/voksne ikke kan profitere af dette