+45 40 40 92 40 [email protected]

Solisterne

Vi er et botilbud til voksne i København som søger en mindre bolig i Københavns området, med socialpædagogisk støtte døgnet rundt, året rundt. 

Det pædagogiske arbejde er båret af tankerne omkring relationspædagogikken, empowerment, aktionslæring og recovery. 

Læs mere om Solisterne

Hvem er vi

Solisterne henvender sig til 2 grupper borgere, der ønsker et liv i selvstændig bolig. Et tilbud til unge og voksne fra 16 til 25 år med psykosociale vanskeligheder

  • udslusning fra døgnbehandling
  • et alternativ til døgnanbringelse
  • unge idømt ungdomssanktion efter sikret fase

Et botilbud til voksne København med psykisk skrøbelighed, der ønsker udslusning fra institution

  • udslusning fra §107 og 108 institution
  • støtten er baseret på recoveryperspektivet

Send os en besked

10 + 1 =

Solisterne – botilbud til voksne københavn hvor baglandet spiller med

Botilbud for psykisk syge som søger en mindre bolig i Københavns området. Det behandlingsmæssige udgangspunkt er at udnytte det spændingsfelt som opstår , når borgeren fravælger / flytter fra alt det kendte; familien, institutionen, pædagogen og skal klare sig selv. Ved at komme borgeren i møde i en selvstændig boligform, kombineret med kvalificeret kontakt, fjernes modstanden og der opstår et frirum.

I dette frirum opbygges et tillids- og fortrolighedsforhold til borgeren, så borgeren kommer i en forpligtelsesproces, hermed mindskes nødvendigheden af kontrol og en mulig bearbejdning af borgeren og dennes relationer øges.

Så mange pladser er vi godkendt til