+45 40 40 92 40 [email protected]

Frank

Efteruddannelse

 • Cand. Scient i Sociologi, teorier om sociale problemer, AAU
 • Sexolog – speciale i prostitution, JØ
 • Specialistuddannelse i narrativ terapi, Dispuk

Herudover

 • 1986-2002  Lærer og specialunderviser på Nyboder skole, Københavns Skolevæsen. Herunder 10 år som TR. Arbejdet omfattede også samarbejde med PPR, børne- og unge psykiatri
  og udvikling af tilbud til elever med særlige behov.
 • 1996 –   Leder af Kræmmerhuset, et socialt projekt, der samarbejder med kommuner om løsninger for borgere med komplekse sociale problemstillinger. Som leder har jeg det overordnede ansvar og forestår sagssupervision samt ekspertsupervision. Samarbejdet med kommuner omhandler udviklingen af kommunernes indsats ift. genplacering af borgere fra §107 og §108 tilbud.
 • Herudover erfaring, med området for psykisk skrøbelige, som
 • rådgiver for familier med børn i psykiatrien
 • rådgiver for voksne i psykiatrien
 • oplægsholder på brugerkonference
 • supervisor for personale på værested
 • terapeutiske samtaleforløb
 • undervisning af personale på bosteder