+45 40 40 92 40 [email protected]

Om Solisterne

Tilbuddet omfatter

 

Solistbolig i København, en mindre bolig i Københavns området. Det behandlingsmæssige udgangspunkt er at udnytte det spændingsfelt som opstår, når borgeren fravælger / flytter fra alt det kendte; familien, institutionen, pædagogen og skal klare sig selv. Ved at komme borgeren med behovet for et botilbud til voksne københavn eller opholdssted for unge København i møde i en selvstændig boligform, kombineret med kvalificeret kontakt, fjernes modstanden og der opstår et frirum.

I dette frirum opbygges et tillids- og fortrolighedsforhold til borgeren, så borgeren kommer i en forpligtelsesproces, hermed mindskes nødvendigheden af kontrol og en mulig bearbejdning af borgeren og dennes relationer øges.

 

Hermed frigøres energi til personlig udvikling

 

Bo-selv strukturen er decentral med base fra vores mobile kontorer

Medarbejderene kan kontaktes døgnet rundt – året rundt.

 

Udgangspunktet for vores kontakt er

 

 • at vi mødes med borgeren i deres hjem
 • at vi mødes omkring den situation borgeren befinder sig i
 • at vi taler om borgerens behov og ønsker
 • at vi åbner mulighed for bearbejdning af tidligere traumatiske oplevelser
 • at vi hjælper borgeren med at se egne ressourcer, muligheder og begrænsninger
 • at vi samarbejder med borgeren
 • at vi som medarbejdere hjælper med at realitetsvurdere
 • at vi deltager i samarbejde med forvaltning og øvrige instanser
 • at vi gerne medvirker i samarbejdet med andre relevante parter, eksempelvis familierelationer, arbejdsplads, uddannelsessted, venner og kæreste
 • at vi hjælper med praktiske problemer, herunder nødvendige færdigheder for at kunne bo selvstændigt
 • at vi inspirerer til benyttelse af eksisterende tilbud og aktivteter for derigennem at styrke etableringen af egne netværk