+45 40 40 92 40 [email protected]

Solisternes organisationsform

Bo-selv projektet Solisterne drives af Kathrine Djurhuus som enkeltmandsejet virksomhed. Budget og evt. overskudsanvendelse, regnskab og revision kontrolleres løbende af Socialtilsyn Hovedstaden som udøver tilsynsordningen. Bo-selv strukturen er decentral med base fra vores mobile kontorer.

Solisterne er et tilbud til

 

  • unge på 16-18 (SEL. § 66 stk.1 nr. 5)
  • unge voksne på 18-25 (SEL. § 107)
  • 35 til 70 år med psykisk skrøbelighed (SEL. §107)

 

Projektet er godkendt med 8 pladser