+45 40 40 92 40 [email protected]

Socialpædagogisk indsats

Formål med den socialpædagogiske indsats

 

Når borgerne indskrives i Projekt Solisterne, opholdssted for unge København og botilbud for psykisk syge, forventes det at der udarbejdes en handleplan fra socialforvaltningens side.

En plan der beskriver borgerens problemstillinger, formål med indskrivning i et Bo-selv projekt, samt hvilke forventninger Socialforvaltningen har til borgeren og projektet. Herefter er det projektets opgave i samarbejde med borgeren og forvaltningen, løbende at evaluere planerne, vurdere den aktuelle situation, muligheder, behov og ønsker.

 

Målet med indskrivning i Solisterne, vil ofte omhandle flere af følgende punkter

 

  • at kunne magte daglige gøremål i forbindelse med at bo i egen bolig
  • at opnå viden og sikkerhed i kontakten med offentlige myndigheder, jobcentre, fagforeninger, banker mv.
  • at lære økonomistyring og stabilitet i arbejds- og uddannelsesforhold
  • at leve en tilværelse uden misbrug og kriminalitet
  • at skabe et socialt netværk, hvor der ikke er noget
  • at opnå afklaring i forhold til familierelationer
  • at kende sit værd – og stå ved sig selv