+45 40 40 92 40 [email protected]

Værdigrundlag og metoder

Værdigrundlag og metoder i det socialpædagogiske arbejde

 

Arbejdet i projekt Solisterne, opholdssted for unge København, botilbud til voksne København og botilbud for psykisk syge, er bygget op omkring troen på at mennesket konstrueres socialt (socialt konstruktionismen), at menneskets identitet eller selvforståelse formes af de narraktiver (historier) vi får fortalt om os selv og af de fortællinger vi selv skaber og dermed også at der ikke findes en uantastelig og evig personlig kerne der lader sig uberørt af den fortalte historie.
Det pædagogiske arbejde er båret af tankerne omkring relationspædagogikken, empowerment, aktionslæring og recovery.

I relationspædagogikken lægger vi betydningen: At vi tror på relationen.
Hvis relationen opnår at blive betydningsfuld, giver den mulighed for, reelt at oppebære “tilladelse” til at intervenere og rådgive, og den kan også påvirke borgerens selvforståelse.

Omkring Empowerment lægger vi betydningen:
Selve processen der fører til at opnå empowerment. At have en bevidstgørende proces der går mod at opnå indflydelse over sit eget liv og øgede handlemuligheder. At gå fra magtesløshed til frigørelse, magt og ansvar over eget liv.